Maskuline Arketyper – oversigt

Maskuline Arketyper – skematisk oversigt

Arketyper – efter C.G. Jung – er objekter i psyken, der rækker ud over det personlige, individuelle. plan. Psyken indeholder forskellige “objekter” – som kan være både personlige / individuelle og i forskellig grad kollektive eller fælles-menneskelige – transpersonlige.

De personlige dele / objekter er resultatet af et menneskes samlede – både positive og negative oplevelser, erfaringer og læringer. Disse objekter kan man være mere eller mindre bevidst om; altså for eksempel tanker, følelser og forestillinger man lægger mærke til og er klar over findes. Jo mindre bevidst / opmærksom på / klar over man er, desto mere ubevidst er man på de pågældende områder. Psyken indeholder således både bevidste (primært personlige) objekter og ubevidste objekter.

 • Ubevidste helt personlige objekter (Der altså er baseret på din egen individuelle erfaring)
 • Mere kollektive / upersonlige / transpersonlige objekter (Der altså omfatter erfaringer ud over din egen individuelle historie) – for eksempel ubevidste objekter, der har med din familie, gruppe, og kultur at gøre
 • Ubevidste objekter, der er alment menneskelige eller kollektive på tværs af personlig erfaring, opvækst, kultur, race og tid – altså helt kollektive i modsætning til helt personlige.

Den ultra-korte udgave af formålet med at arbejde med “det ubevidste” er at udvikle et sundere, mere bevidst og mere balanceret ego; altså at komme i kontakt med både de dele af psyken, der er over overfladen og de dele, der ligesom det meste af isbjerget er “under overfladen”. Det handler om at “individuere” – den proces, hvorigennem et menneske både bliver (bevidst om) sig selv og sin særlige personlighed og samtidig (bliver bevidst om og) accepterer vilkårene omkring selve det at være et menneske. Altså bliver “sin egen individuelle person”

Arketyper – som på den mandlige side er beskrevet af Robert Moore & Douglas Gillette i bogen “King, Warrior, Magician, Lover” – er en måde at betragte de helt grundlæggende menneskelige (og dermed upersonlige) objekter, som er primære drivkrafter i psyken.

Moore beskriver det et sted som at vores personlighed – vores egen individuelle psyke – er som et 220Volt kredsløb. 220Volt er, hvis det er reguleret fornuftigt, fremragende til husholdningsbrug, og dog potentielt farligt i et vist omfang. Man kan sige at det er de “kredsløb” eller den måde vi umiddelbart omgås med os selv – og derigennem med andre.

Arketyperne; de dybeste kollektive (og altså upersonlige eller transpersonlige) lag i psyken svarer til et kraftværk; Dér leveres strømmen med en spænding på 150-400 KiloVolt. Det er så at sige kraften i vores psykiske reaktor. Det er nyttigt at kunne omgås den energi / og have adgang til den – men man skal ikke holde fast i ledningen så at sige.

Moore og Gillette har gennem psykoanalytisk praksis og ikke mindst studier af psykologi, antropologi, mytologi, mysticisme og religion på tværs af geografi, kultur og tidsepoker afdækket eller beskrevet et “landkort” over den grundlæggende maskuline psyke – De fire maskuline arketyper. Nedenfor en helt kort summarisk / skematisk opstilling af de 4 arketyper – Kongen, Krigeren, Magikeren og Elskeren.

Arketyper, skematisk opstilling

Kongen (Dronningen i den kvindelige psyke)

 • Formål: At skabe Orden og Retfærdighed
 • Arbejde: At herske
 • Område / rum: Tronsalen / Tronstolen
 • Gave: Velsignelsen, Anerkendelsen
 • Tror på: Retfærdighed, Orden, “Gud”
 • Aktiv Skygge: Despot / Tyran / Diktator
 • Passiv Skygge: Svækling
 • Modpol: Magiker / Troldmand

Krigeren (Krigerinden i den kvindelige psyke)

 • Formål: At Tjene – sætte grænser og bekæmpe Kaos
 • Arbejde: Udføre, eksekvere
 • Område / rum: Våbenkammeret, Slagmarken, Arenaen
 • Gave: Initiativ, Handlekraft
 • Tror på “Ridderlighed” (Bushido)
 • Aktiv Skygge: Sadisten
 • Passiv Skygge: Masochisten
 • Modpol: Elskeren

Magikeren / Troldmanden / Præsten (Troldkvinden / Præstinden i den kvindelige psyke)

 • Formål: At Forstå – både Kosmos og Kaos, både eksternt og internt
 • Arbejde: At undersøge, at opdage, at dekonstruere
 • Område / rum: Laboratoriet, Templet, Universitetet
 • Gave: Indsigt / Bevidsthed
 • Tror på: Universet / også underverdenen
 • Aktiv Skygge: Manipulator
 • Passiv Skygge: Den Dumme / “Uskyldige”
 • Modpol: Kongen

Elskeren (Elskerinden i den kvindelige psyke)

 • Formål: At Opleve, lege og vise sig, at smelte sammen – hele det emotionelle og energetiske felt (både det vi oplever som “positivt” og det vi ofte bedømmer som negativt / forkert / ubehageligt)
 • Arbejde: At opleve, at være,  at ophæve grænser
 • Område / rum: Edens Have, Elskovshulen, Balsalen
 • Gave: Liv
 • Tror på: Kærligheden
 • Aktiv Skygge: Misbrugeren
 • Passiv Skygge: Asketen / den Impotente
 • Modpol: Krigeren

Hvis du vil vide mere om arketyperne, så læs Robert Moore & Douglas Gillette’s King, Warrior, Magician, Lover. Hvis du vil arbejde med arketyperne i praksis, så check Mandegrupperne. God fornøjelse

Scroll to Top