FAQ mandegrupper

Spørgsmål og svar om Mandegrupper (læs evt. også om Mandeterapi)

Se også:

Nedenfor er samlet en række spørgsmål og svar omkring Mandegrupperne. Hvis der er noget du gerne vil have uddybet er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvad er en mandegruppe?

 • Der er flere formater – det du ser her på siden dækker den type mandegruppe, vi typisk kører.
 • Mandegruppen er en fast gruppe af typisk 12-18 mænd, der interesserer sig for at udvikle sig selv og deres maskulinitet.
 • Gruppen mødes en aften (kl. 18.30 – ca. 22.30) ca. hver uge i et forløb af 13 gange. Vi starter og afslutter med en weekend-workshop – så det er 15 gange i alt.

Hvad handler mandegrupper om?

 • Overskrifterne er Autenticitet – Integritet – Ild i Hjertet
  • at være den mest ægte og uspolerede udgave af dig selv 
  • at leve i overensstemmelse med dine grundlæggende værdier
  • at leve med mest mulig energi – og give dig og din særlige gave mest muligt til verden
 • Formålet er at styrke og udvikle hver enkelt deltagers lyst, evne og vilje til at mestre rollen som mand og menneske.
 • Mandegruppen skaber et rum hvor mænd kan udvikle deres maskulinitet og ikke mindst deres egen forståelse og mestring af det at være mand – søn, far, kæreste, elsker osv. – i en tryg, rummelig og fast ramme.
 • Indholdet spænder over stort set alle emner, der har relation til det at være mand.
 • Respekt, loyalitet og ærlighed er nøgleord i mandegruppen.
 • Det er en struktureret udviklingsgruppe, med et styret forløb med samtale, øvelser og nærværstræning

Hvem deltager i mandegruppen?

 • Det kan alle mænd (nej, kvinder kan ikke være med!) Forudsætningen for at deltage er, at man ønsker at udvikle sin maskulinitet på en forpligtende måde – forpligtende overfor én selv, og forpligtende overfor de øvrige deltagere og overfor gruppen som sådan – og i et større perspektiv for at bidrage til verden.
 • Du er også parat til at blive udfordret. Hvis du bare kommer for “at få ret” og blive bekræftet er du gået forkert.
 • “Forpligtende” betyder i denne sammenhæng bl.a., at du prioriterer at møde hver gang og at du gør dit yderste for at leve op til de aftaler, der indgås.
 • Mandegruppen har mellem 12 og 18 deltagere for at fungere optimalt. Det er et lukket forløb: Dvs: Enten er du med fra starten, eller også venter du til næste mandegruppe starter.

Hvad er ideologien i mandegruppen?

 • Der er ingen ideologi i politisk eller religiøs forstand – hverken direkte eller indirekte. Der er plads til alle trosretninger, politiske overbevisninger og seksuelle observanser Eller mangel på samme – under forudsætning af, at man udviser respekt for andres ret til at have deres tro og overbevisning elelr mangel på samme.
 • Mandegruppen er baseret på en forståelse af, at der ER forskel på mænd og kvinder – på det maskuline og det feminine – at der ER særlige maskuline karaktertræk eller dyder om man vil, og at mænd som køn betragtet har særlige ressourcer og kompetencer. Og at du som maskulin mand har et ansvar overfor dig selv, dine kære og verden – til at blive den bedst mulige udgave af dig selv.
 • Mandegruppens grundlæggende forståelse er IKKE at mænd er mere værd end kvinder (eller omvendt)
 • Formen er inspireret af – blandt mange andre – David Deidas arbejde, som man fx. kan læse i “Den maskuline mand” (“The Way of the Superior Man”), af Moore & Gillette (King, Warrior, Magician, Lover) og Robert Glover (“No More Mr. Nice Guy“, Sam Keen (Fire in the Belly), Robert Bly (Jern Hans eller Iron John).
 • Den grundlæggende ide kan sammenfattes i “kun mænd kan skabe stærke, maskuline mænd”

Hvad får man ud af mandegruppen?

 • Helt kort: Du får det tilbage, som du selv investerer i Mandegruppen … med renter! Det vil sige at det afhænger af din egen evne, vilje og mod til at åbne dig og engagere dig i din egen udvikling såvel som de øvrige deltageres.
 • Du vil som deltager opnå en større indsigt i og mestring af din egen rolle i livet – som mand, far, søn, kæreste, elsker osv.
 • Du bliver bedre i stand til at forstå dig selv (og det modsatte køn), og til at fungere sammen med andre.
 • Du bliver markant bedre til at kommunikere dine egne behov, grænser og forventninger – og til at møde andre mennesker med ærlig respekt, forståelse, indlevelse, nysgerrighed og nærhed.
 • Du bliver trænet i alle aspekter; dels i gruppen, dels med en Buddy, dels som hjemmeøvelser

Hvor tit skal man komme?

 • Mandegruppen er et forpligtende fællesskab. Derfor kommer man som deltager i mandegruppen HVER gang. Der kan selvfølgelig være ekstraordinære omstændigheder der forhindrer fremmøde, og i så fald melder man ALTID afbud! Hvis du udebliver uden afbud flere gange mister du din plads – og får ikke din indbetaling refunderet.
 • Derudover er der faste ugentlig rutiner af samtaler dels med to/tre faste makkere (din Triade/Kvartet) og med skiftende mænd fra Mandegruppen.

Hvordan foregår det?

 • En samling i mandegruppen følger nogenlunde samme skabelon hver gang:
  • Check-in – hvor er hver deltager lige nu
  • Fysiske øvelser, grounding, nærværstræning
  • Arbejde med aftenens tema, øvelse(r), feedback
  • Egen og fælles refleksion over deltagernes egne temaer, og aftaler om handleplaner for den enkelte. Opfølgning på tidligere ugers aftaler
  • Afslutning
 • Der vil på nogle møder være elementer af individuel og gruppe-coaching med udgangspunkt i deltagernes aktuelle temaer og problemer.
 • Øvelserne er forskellige fysiske, kommunikationsmæssige, emotionelle, energetiske og mentale øvelser der – udover sjov – hjælper til at træne forskellige aspekter af maskulinitet, især nærvær, bevidsthed, mod og mål/retning

Hvad er forskellen på mandegruppen og mandeterapi?

 • Mandeterapi er individuel, mandegruppen er – som navnet antyder – et gruppeforløb.
 • Mandeterapi kan både være rettet fremad (som i coaching) og bruges til at bearbejde hændelser “bagud” i tiden. Mandeterapi kan have et egentlig terapeutisk sigte og indeholde terapeutiske værktøjer og øvelser.
 • Mandegruppen er i udgangspunkt fokuseret på nutid og fremtid – og altså fremadrettet. Vi kigger på fortiden og hvor vi kommer fra; Ikke så meget for at “reparere”, men for at forstå. Og vi kigger fremad for at skabe nye og bedre mønstre og vaner og mere nærvær,
 • Man kan vælge at kalde det gruppecoaching. De fleste vil opfatte det som en personlig udviklingsgruppe – det er ikke gruppe-samtale-hygge-terapi i den traditionelle forstand.

Hvad koster det? – og hvad hvis jeg har svært ved at betale?

 • Se detaljerne her
 • Depositum fraviges aldrig – men du kan betale restbeløbet i rater – kontakt os – lad være med at gætte eller blive væk!
 • Din Arbejdsgiver kan også betale Mandegruppen – enten som bruttolønsordning (så sparer du skatteværdien af deltagergebyret) eller som arbejdsgiverbetalt uddannelse (Mandegruppenen er også et kursus i personlig lederudvikling) – så er det din arbejdsgiver der betaler for dig og det er skattefrit for dig.
 • Hvis du er i tvivl eller har brug for en anden ordning, så kontakt os (m@mandekursus.dk eller 4031 4014) – vi finder altid en løsning!

Hvordan melder man sig ind?

 • Ved at indbetale depositum eller det fulde beløb – så er du sikker på en plads – og udfylde formularen nedenfor.
Angiv hvilken Mandegruppe du tilmelder dig. I efteråret 2024 i København oprettes Tirsdagsholdet med garanti - øvrige hold hvis der er deltagere nok. Hvis du tilmelder dig et onsdagshold - så angiv i bemærkningerne om du KUN kan onsdage eller om du vil have en plads på det garanterede hold, hvis onsdagsholdet ikke oprettes. OBS: Din tilmelding er først gældende når dit depositum er indbetalt
Vælg deltager-type. OBS: Hvis du er "genganger", så angiv i bemærkningsfeltet, hvilke kurser / Mandegrupper /retreats du tidligere har deltaget i. Tidligere deltagelse i vores Mandegrupper, Eli Buren Retreat eller DeepDive udløser hver især 2.000,- rabat - max 6.000,- i alt
Hvis du ikke er fyldt 25 år ved opstarten giver vi 6.000,- i rabat. Hvis du ikke er fyldt 30 år ved opstarten giver vi 3.000,- i rabat
Vælg betalingsform. Ved firmabetaling tillægges moms (angiv CVR-nummer i bemærkningsfeltet)
Hvordan er du blevet opmærksom på at Mandegrupper / Mandearbejde findes - og kunne være noget for dig?
fx. om du tidligere har været med på workshop eller retreat HUSK CVR-nummer ved firmafaktura

Mere Info:

Hvis du har andre spørgsmål eller vil have uddybet noget af ovenstående, så ring 4031 4014 – eller skriv helt uforpligtende på m@mandekursus.dk

 

 

 

Scroll to Top