Hvis din Mandegruppe “ikke virker”

Uanset om det er din faciliterede Mandegruppe, der ønsker at fortsætte og fordybe processen – eller i er en “gør-det-selv”-Mandegruppe og aldrig har været på et faciliteret hold, så tilbyder vi forskellige former for støtte til at  starte, forankre og fordybe processen og holde “ilden i hjertet” i live.

Det er SVÆRT at starte og holde en mandegruppe i live

Mange mænd danner eller bliver en del af en mandegruppe, som er startet “spontant” – uden at være indlejret i et fast koncept eller en faciliteret proces. Det kræver noget at holde en mandegruppe i gang og bevare gejsten og intensiteten og det kan være næsten umuligt at få en gruppe til at arbejde dybt, hvis der ikke er en ramme at læne sig op ad.

 

Selvstartet Mandegruppe

Vi hjælper selvstartede grupper med

 • at få styr på formålet – hvorfor er I hver især i en mandegruppe? Hvad er formålet med gruppen, hvad skal den kunne, hvad er jeres ambitionsniveau og hvor meget er i forpligtede på det hver især?
 • struktur og form – Hvordan “gør man” – fx. for at knytte gruppen tættere, hæve og fastholde intensiteten og forpligtelsen på den lange bane; holde energien høj – og få formål og “teknologi” til at spille sammen
 • værktøjer – den helt praktiske værktøjskasse til at få både form & struktur og indhold & proces til at spille og opbygge jeres selvindsigtsmuskler
 • inspiration – med tema-oplæg, processer og øvelser der passer til – fx. De maskuline arketyper, Polaritet, Integritet, Council arbejde mv.

Eksisterende / gamle MG-grupper

Vi hjælper eksisterende / gamle MG-grupper med

 • at genbesøge og stramme op på formål, struktur og formater
 • at hæve energi-niveauet og komme tilbage på dybt vand
 • værktøjer – den helt praktiske værktøjskasse til at få både form & struktur og indhold & proces til at spille – nye formater, nye emner, temaer og øvelser.
 • gennemføre Council arbejde samtidig med at metoden genopfriskes og uddybes,
 • revitalisere promise-game, kommunikationsværktøjer osv

Din Mandegruppe (eller du) er stoppet

Det korte budskab er “få fingeren ud” – gør noget ved det! Find en ny Mandegruppe, start din egen – eller start igen på et nyt hold med 33% rabat. Hvis du har været med (og fuldført) et af vores tidligere mandegruppe-forløb (eller 4-dages retreatet med Eli Buren eller DeepDive, så sparer du en tredjedel af normal-prisen.

Andre behov

Uanset om det er din faciliterede Mandegruppe, der ønsker at fortsætte processen – eller i er “gør-det-selv-Mandegruppe og aldrig har været på et faciliteret hold, så tilbyder vi forskellige former for støtte til at forankre og fordybe processen og holde liv i “Ilden i Hjertet”.

 • Mentoring / Sparring – hyr Falcon, Tomas eller en af assistenterne til at facilitere en aften eller et skræddersyet forløb. Enten med fokus på et tema, på gruppens formål, struktur og arbejdsform eller på fx. at fordybe Council-arbejdet i cirklen. Kontakt Tomas for at høre om detaljerne. Det giver en struktur vi VED virker – den har bevist sig selv igen og igen i de seneste 15 år; “Følg opskriften” – så virker det!
 • hjælp og inspiration, svar på spørgsmål og udfordringer og gennemprøvede idéer til aktiviteter, formater, øvelser – og pege-pinde til fx. andre facilitatorer, kurser osv.
 • Facebook: Alle de mandegrupper vi sætter i søen har deres egen lukkede Gruppe, typisk på Facebook. Derudover driver vi “Mandegruppen” – en lukket og privat gruppe, hvor over 1.200 mænd nu deler hele eller dele af deres udviklingsproces efter de klassiske principper.
  • tal fra hjertet
  • lyt med åbent hjerte
  • det der er i cirklen bliver i cirklen
  • det er dit liv – dit ansvar
  • alle tager ansvar for at holde nærvær, fokus og dermed gruppen energi og integritet

Vil du opgradere dig selv til niveauet over mandegruppemedlem – helt gratis?

Siden 2017 har vi tilbudt en form for “mesterlære” – Mænd, der har været igennem processen en eller to gange kan i nogle tilfælde blive assistent på en mandegruppe – og på den måde køre processen igennem endnu en gang. Det er en anden oplevelse – du er både inde i processen OG lidt på sidelinjen – med et dybere blik ind i programmet og maskinrummet bag Mandegrupperne. Det er en måde at begynde at lære “faget”; at lede en Mandegruppe. Samtidig med, at du gentager og fordyber din egen proces.

En forudsætning for at være med som assistent (udover at have deltaget i et af vores tidligere forløb) er, at du samtidig deltager aktivt i din egen Mandegruppe; så du kan forstærke og fordybe din egen gruppes proces med det du får ud af Assistent-rollen.

Hvis du er interesseret, så tag fat i Tomas  og hør om det er muligt for dig.

Scroll to Top